Eğitimlerimiz

 • Yetkin Arabuluculuk

   5.400,00

  Programın Amacı

  Her uzmanlık, temel teorik eğitimin yanı sıra yetkinlik eğitimlerini ve alanda pratik yapmayı zorunlu kılar. Yetkin arabuluculuk, temel eğitim alarak, arabuluculuğun ne olduğunu bilenlere, nasıl’ın pek çok stratejisini, uygulamalarla gösteren, arabuluculara geri-bildirim sunan, uluslararası standartlarda kabul görmüş yöntemleri aktaran, yoğun bir programdır.
 • Programın Amacı

  Yeniden Uzlaştırma, birbirinden farklı kültürlerden gelen ve birbiriyle ilişki içindeyken, farklılıklar sebebiyle şiddete varmış toplumsal yapılar arasında dialog kurulmasıyla başlayan iletişim ve yeniden ilişki inşası olarak tanımlanabilir. Bu süreçte tarafların terapik yöntemlerle güçlendirilmesi, zarar gören tarafların zararlarının karşılanması, işbirliğini arttıran etkinlikler, vb çalışmalar yapılarak yeniden uzlaşma sağlanır.
 • Uzlaştırma

   5.400,00

  Programın Amacı

  Uzlaştırma, arabuluculuktan farklı olarak, taraflar anlaşamadıklarında onlara tavsiye verebilen ve uzlaştırdığı konuda uzman olması beklenen bir uzlaştırıcı ile genelde karşılıklı ödün vererek anlaşma prensibiyle yürütülen bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
 • Programın Amacı

  Çatışma yönetimi, olası uyuşmazlıkları öngörebilmek ve ortaya çıkmadan onları olumlu yönetmek ve halen çıkmış olan uyuşmazlıkları da, şirket içi sinerji yaratacak şekilde dönüştürme yetkinliğidir. Çatışma yönetimi, içinde bazı testleri de barındıran analitik bir süreçtir.
 • Programın Amacı

  Christopher Moore, çatışmaları ilişki, ihtiyaç, yapısal, bilgi ve değer olarak beş ana başlıkta inceler ve herbirine ait farklı tespit ve çözüm teknikleri önerir. Çatışma yönetimi veya uyuşmazlık çözümü alanında çalışan uzmanlar için oldukça değerli olan bu şema, ancak uygulamalarla öğrenildiği zaman açıklayıcı olur.
 • 1-2-3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan  Ticari Müzakere Yönetimi ve Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk teknikleri eğitimleri konuları tibariyle iki tam günü müzakere ve diğer iki tam günü arabuluculuk olarak ayrılmıştır.

 • Programın Amacı

  Müzakere, süreç boyunca en az 2 tarafın yer aldığı, stratejik düşünceyle hareket eden tarafların ihtiyaçlarını karşılamak üzere iletiştiği, birbirine bağımlı, farklılık ve ilişki yönetimidir.
 • Temel Diplomasi

   5.400,00

  Programın Amacı

  Diplomasi en net şekliyle, kendi ihtiyaç ve menfaatlerinizi de dikkate alarak, neyi, kime, nerede ve nasıl yazılı veya sözlü ileteceğinizi bilme ve bunu başarıyla hayataınızın her aşamasında uygulama yetkinliğidir.
 • Temel Arabuluculuk

   5.400,00

  Programın Amacı

  Arabuluculuğu bir yaşam biçimi olarak tanımlasaydık, tam tarafsızlıkla, olanlara bütünsel bakan ve kişileri olaylardan ayıran, çözüm odaklı bir yaklaşımdan söz ederdik. Arabuluculuğa yöneticiler açısından bakarsak, katılımcı, birleştirici, dahil edici, delege eden, sorgulayan, olaylara tepeden bakan ve stratejik düşünen bir liderlik modeli olarak tanımlanabilir. Profesyonel arabulucu ise, eğitimlerle öğrendiği ve halen uyguladığı özel teknikleri kullanarak uyuşmazlıklarına çözüm arayan taraflara hizmet sunan kişidir.
 • Programın Amacı

  Arabulucular için süpervizyon çalışması mesleğini arabulucu olarak yürütecek veya eğitmenlik yolunu da deneyecekler için planlanmış 3 günlük yoğun bir programdır. Bu çalışmaya katılanlar açısından; Arabuluculuğun her aşamasına daha derinden bakacakları, her sunu ve grup çalışmasında yepyeni farkındalıklar kazanacakları ve Türkiye’de benzeri olmayan bir yetkinlik programına dahil olacakları söylenebilir.
 • Artık sosyal medya her birimizin günlük gazetesi konumundadır ve bu günlük gazetenin tek taraflı bir baskı olması da, imkansızdır. Yani sosyal medyamız varsa, paylaşımlarımıza yapılan her türlü cevaba, yoruma ve yaklaşıma en etkin cevabı vermek zorundayız. Dahası hakkımızda sosyal medya üzerinden yürütülen herhangi bilgi ve paylaşımı da, istediğimiz gibi yönlendirebilme becerisine sahip olmalıyız. Çünkü giderek farklılıkların arttığı, rekabetin güçlendiği ve bilginin kirlendiği günümüzde, hayatımıza, kariyerimize, soyal çalışmalarımıza veya şirketimize ne kadar emek harcamış olursak olalım, olumsuz bir paylaşım ki bunlar sonuçlarını fark edemeyeceğimiz şekilde tarafımızdan veya belli bir niyete yönelik olarak başkaları tarafından başlatılabilir, anında kontrol edemeyeceğimiz bir krize sebep olabilir!
Go to Top