Yetkin Arabuluculuk

Yetkin Arabuluculuk

 5.400,00

Programın Amacı

Her uzmanlık, temel teorik eğitimin yanı sıra yetkinlik eğitimlerini ve alanda pratik yapmayı zorunlu kılar. Yetkin arabuluculuk, temel eğitim alarak, arabuluculuğun ne olduğunu bilenlere, nasıl’ın pek çok stratejisini, uygulamalarla gösteren, arabuluculara geri-bildirim sunan, uluslararası standartlarda kabul görmüş yöntemleri aktaran, yoğun bir programdır.

Açıklama

Amaç

Bu eğitime çatışma, arabuluculuk, müzakere veya uzlaşma konusunda temel eğitim almış kişilerin katılması daha uygundur. Çünkü yetkinleştirme hedefli bu eğitimlerde katılımcılar değişik uyuşmazlıklara uygulanan STAR yaklaşımı gibi farklı stratejileri, çoklu uygulamalarla öğrenirler.

Kazanılacak Bilgi ve Yetkinlik

   STAR dahil farklı arabuluculuk yaklaşımlarının önemi
   Karmaşık arabuluculuk süreçlerinin aşamaları
   Değişik teknikler hangi aşamalarda nasıl kullanılır
   Görev ve stratejilerin önemi ve yapılandırılması
   Anlaşmanın da, ötesine ulaşmak
   Karşımıza çıkabilecek ikilemler ve etik

Hedef Kitle

Arabulucular, müzakereciler, uyuşmazlık çözüm alanında çalışan kişiler, temel arabuluculuk eğitimi almış aile danışmanları ve koçlar.

Yöntem

Araç ve metotlar, vakalar ve örneklerle ve video kayıtla aktarılır. Uygulama yoğun bir eğitimdir.

Katılım Belgesi

Global Mediators Network Katılım Belgesi ve GMN Yetkin Arabuluculuk Statüsü.

Yenileme

GMN – IMI Sertifikasyonundaki arabulucular için bu eğitim uzmanlık eğitimi kabul edilir.

Go to Top