YETKİNLİKTEN GELEN KÜRESEL ÖZGÜVEN

Ziya Altun Bursu

GMN Institute 2020 yılında hem arabuluculuk, hem de müzakerecilik alanında etik ve yetkinlik konularına odaklanmaktadır.

Öncelik olarak etik uygulamaların profesyoneller ve şirketler arasında yaygınlaşması ve etik kurallar konusunda da kullanıcıların bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapacaktır.

Bununla birlikte 2020 yılı boyunca uluslararası standartları gözeterek yetkin arabulucuların ve müzakerecilerin yetiştirilmesi ve akreditasyonu konusunda da, başta yakın coğrafyamız olmak üzere küresel anlamda çalışmalar yürütecektir.

Bu bağlamda GMN Institute çeşitli yayınlar, etkinlikler ve eğitimler düzenleyeceği gibi, Ziya Altun Bursu ile de 20 genç (30 yaş altı) ve geleceğin başarılı profesyonelleri olmaya aday başvuru sahibine ücretsiz mentorluk sağlayarak onların yetkin ve etik değerlere bağlı birer arabulucu ve müzakereci olması için destek sağlayacaktır.

Burstan yararlanmak isteyenler sekreterlik@gmn-tr.com adresine “Ziya Altun Bursu” konusuyla biyografi/CV’lerini yollayabilirler.

Haberler

Yazılar

İŞ BİRLİKLERİ