Yetkinlikten Gelen Küresel Özgüven

push-box-image-min
imi_qap

GMN - IMI AKREDİTASYON

Uluslararası GMN- IMI Yazılı ve Pratik Sınavları ve Bölgesel Yetkililer (Chapter)

GMN - IMI
schedule-image-
yetkin

KRİZ YÖNETİMİ

Her kriz yönetimi programı, inşa edildiği şirketin kurum kültürüne göre geliştirimelidir.

KRİZ
3-1-min
bilgelik

SOSYAL DİYALOG

Karşılıklı konuşma, kişisel, bireysel ve yapılandırılmamış bir iletişim şeklidir.

DİYALOG

GLOBAL MEDIATORS & NEGOTIATORS

GMN, başta anlaşma, uzlaşma ve uyuşmazlık çözümleri alanı olmak üzere stratejik iletişim ve ilişki konularında eğitimler ve danışmanlıklar veren, sistem ve projeler geliştiren, konferans ve zirveler düzenleyen, bilgilendirici yazılar ve kitaplar yayınlayan, 18 yıllık uluslararası deneyimle Türkiye’nin, özellikle müzakere ve arabuluculuk alanında, ilk ve en uzman kuruluşudur.

GMN, IMI ( International Mediation Institute) tarafından geliştirimiş QAP (Kalite Denetim Programı) resmi ve onaylı kurumlarından biri ve Türkiye’de tek olarak, uluslararası IMI GMN Sertifikasyonu adı altında, belli zamanlarda yapılan yazılı ve pratik sınavlar sonucunda (dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar) Türk veya Türkçe ve Kürt veya Kürtçe konuşan arabuluculara GMN Certified ve IMI Certified ünvanı veren sertifikasyonu (akreditasyonu) sağlar.

GMN sadece arabulucuların sertifikasyonunu sağlamakla kalmaz; aynı zamanda tüm Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri’nde, GMN Chapter olma hedefi olan Uyuşmazlık Çözüm Merkezlerini, GMN Chapter olmaları yolunda destekler. Bu bağlamda Türkiye’de Adana, Ankara ve İstanbul’da, K.K.T.C, Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Kırgısiztan olmak üzere 8 farklı lokasyonda sınavlar düzenleyerek arabulucuların GMN Certified veya IMI Certified olmalarını sağlar. IMI tarafından kabul edilmiş resmi kurum olduğumuzu linkten görebilirsiniz: “Find a Qualifying Assessment Program”  

GMN aynı zamanda işinsanları ve yöneticilerin, başta müzakere ve uyuşmazlık çözümü alanı olmak üzere yönetim ve liderlik gelişimi alanında çalışan uzmanların Profesyonel Yetkinlik ve gelişimlerine katkı koyacak çalışmalar yaparken, onlara uluslararası onaylı veya GMN’nin geliştirmiş olduğu testler yoluyla yetkinlik, liderlik, iletişim, etik gibi temel başlıklarda geri bildirimler de, sunar.

GMN Kişisel Bilgelik programlarıyla özellikle genç liderler, yöneticiler ve uyuşmazlık çözüm uzmanlarına özel gelişim çalışmaları tasarlar, alanlarında ilk, tek veya en iyi olmaları için onlara süpervizyon, mentorluk ve koçluk hizmeti verir. Bütün bunlarla birlikte, Türkiye’nin alanında en deneyimli uzmanı Dr. Deniz Kite Güner ile veya onun oluşturduğu ekiplerin katılımıyla, kişilere, şirketlere, STK’ lara ve organizasyonlara şu hizmetleri sunar:

• Anlaşma Öncesi Müzakereleri

• Anlaşmazlık Çözümü Müzakereleri

 Uluslararası Müzakereler

• İşyeri (workplace) Uyuşmazlık Çözümleri

 Aile Şirketi (kurumsallaşma süreçleri)
Uyuşmazlık Çözümleri

 Spor Kulüpleri iletişim ve İlişki Yönetimi

 Çatışma Koçluğu

• Yönetim Kurulları ve Kongrelerde Kolaylaştırıcılık

 Uluslararası Projelerde Müzakerecilik ve Kolaylaştırıcılık

 Stratejik Yönetim

 Marka ve İmaj Yönetimi

 İletişim ve İlişki Yönetimi

 İlişki ve Kriz Yönetimi

 Kriz Dönemi Müzakereleri

 Diplomasiyle Sosyal Medya Yönetimi

 Çalışan İlişkileri Geliştirme

• Duygu Tanıma ve Duygu Yönetimi

Haberler

Video