Arabulucular için uluslararası akreditasyon sınavları yapan farklı farklı kuruluşlar vardır. GMN Insitute, IMI (International Mediation Institute) ile işbirliğini seçmiş, bir IMI – QAP olarak Türkçe konuşan arabulucuları, hangi ülkede olurlarsa olsunlar, akredite etme hakkı almıştır.

IMI, arabuluculuk alanında dünyanın en prestijli NGO’ larından biridir ve akreditasyonunu da, dünyanın en önemli akreditasyonlarından biri olarak kabul edilir. BM Singapur Konvensiyonu’nun imzalanması sürecinde değerli katkılar sunmuştur.

Neden?

Öncelikle bu akreditasyon bir Türk arabulucuya uluslararası boyutta “bilgili, deneyimli ve yetkindir” ibaresi kazandırır. Bu ibare, Singapur Konvensiyonuna imza atmış olan Türkiye’nin, geniş coğrafyasında uyuşmazlık çözüm merkezi olma hedefiyle iç içedir. Dil bilsin veya bilmesin, uluslararası uyuşmazlıklarda yer almak isteyen her arabulucu, bu hedefini gerçekleştirmek için önemli bir adım olarak ulusrarası akreditasyonu seçebilir.

Kimler başvurabilir?

  • Arabuluculuk eğitimi almış olanlar
  • En az 20 solo/tek başına arabuluculuk yürütmüş olanlar
  • İlk eğitimi aldığı tarihten sonra ara ara arabuluculuğunu geliştirecek eğitim ve konferanslara katılmış olanlar
  • Arabuluculukla ilgili projelerde yer almış veya halen almakta olanlar

Nasıl Bir süreç?

IMI Sertifikasyonu için GMN Insitute websitesinden başvuru yapmanız gerekir. Yazılı sınavlar 3 farklı başlıktadır:

  • Arabuluculuk bilgisi
  • Arabuluculuk etiği
  • Arabulucu becerileri

Bu sınavlar on-line düzenlenmektedir, 20’şer soruluk testlerden oluşur ve toplamda 60 sorudur. Başarılı olmak için her bir bölümde en az %70 doğru bilmek gerekir. Test tamamlanır tamamlanmaz, sistem arabulucuya geçip geçmediğini söyler. 70’in altında alanlar bu sınavlarını ilk sınav tarihinden en az 1 ay sonra yeniden deneyebilirler. Yazılı sınavları geçenler, uygulama sınavı için tarih alırlar. Uygulama sınavında katılımcı arabulucu rolü üstlenir. Bu sınav video kaydına alınır ve geçse de, kalsa da arabulucuya yollanır. Uygulama sınavında katılımcının kendisi, taraf rolü oynayanlar ve gözetmenler katılımcıyı bir değerlendirmeye tabii tutarlar. Uygulama sınavına girecek arabulucu yazılı sınavlara başvuru yaptığında uygulama sınavının değerlendirme kriterleri de kendisine yollanır.

Sınavlar her ayın 30 unda yapılır.

Sınav Öncesi Eğitimler
IMI Uluslararası Sertifikasyon Yazılı Sınavları