Çatışma Koçluğu

 5.400,00

Programın Amacı

Çatışma Koçu, uyuşmazlık yaşayan kişilerle birebir ve yüz yüze görüşme yapar ve onları zorlayan konuları veya çözmeleri gereken sorunları aşmaları için onlarla birlikte kendilerine en uygun yol haritasını çıkarır. Böylece danışan taraflar sorunun neresinde yer aldıklarını, soruna etkilerini, çözüm için yaratıcı seçenekleri fark edebilir ve adım atma yolunu ve cesaretini de, bulabilirler.

Açıklama

Amaç

Çatışma Koçu, uyuşmazlık yaşayan kişilerle birebir ve yüz yüze görüşme yapar ve onları zorlayan konuları veya çözmeleri gereken sorunları aşmaları için onlarla birlikte kendilerine en uygun yol haritasını çıkarır. Böylece danışan taraflar sorunun neresinde yer aldıklarını, soruna etkilerini, çözüm için yaratıcı seçenekleri fark edebilir ve adım atma yolunu ve cesaretini de, bulabilirler.

Kazanılacak Bilgi ve Yetkinlik

   Çatışma koçluğu prensiplerini ve metotlarını tanımlamak,
   Çatışma Koçluğu teorisini keşfetmek
   Çatışma Koçluğu aşamalarını öğrenmek,
   Çatışma yönetiminde kendi yetkinliklerini bilmek,
   Etkin bir çatışma koçu olmak için beceriler geliştirmek
   Değerlendirme araçlarını kullanmak
   Farklı çatışma koçluğu stratejilerinin nasıl uygulanacağını görmek.

Hedef Kitle

Yöneticiler, İK çalışanları, temel koçluk eğitimi almış kişiler, temel arabuluculuk eğitimi almış kişiler, uyuşmazlık çözüm alanında çalışan kişiler, liderler.

Yöntem

Araç ve metotlar, vakalar ve örneklerle aktarılır. Katılımcılardan herhangi vaka gelirse, güncel vakayla da, eğitim güncellenebilir.

Katılım Belgesi

Global Mediators Network Katılım Belgesi ve GMN Çatışma Koçu Üyelik Statüsü.

Yenileme

Bu eğitim yılda bir yenileme gerektirmektedir. Bu sebeple Çatışma Koçluğunu destekleyecek her eğitim, eğitim sonrasını takip eden yıllar içinde raporlanmalıdır. Yenileme eğitimleri yılda 1 tam günden az olamaz.

Go to Top