Yeniden (Toplumsal) Uzlaştırma

Yeniden (Toplumsal) Uzlaştırma

 5.400,00

Programın Amacı

Yeniden Uzlaştırma, birbirinden farklı kültürlerden gelen ve birbiriyle ilişki içindeyken, farklılıklar sebebiyle şiddete varmış toplumsal yapılar arasında dialog kurulmasıyla başlayan iletişim ve yeniden ilişki inşası olarak tanımlanabilir. Bu süreçte tarafların terapik yöntemlerle güçlendirilmesi, zarar gören tarafların zararlarının karşılanması, işbirliğini arttıran etkinlikler, vb çalışmalar yapılarak yeniden uzlaşma sağlanır.

Açıklama

Amaç

Barış ve yeniden uzlaştırma temel araçlarını ve yöntemlerini uluslararası örneklerle ve süreçsel olarak öğreten bu program, yeniden uzlaştırma projeleri tasarlama veya hali hazırda yürütülen projelerde yer alma olanağı sağlayabilecek yetkinliği kazandırır.

Kazanılacak Bilgi ve Yetkinlik

   Barış kavramı
   Çatışma merdiveni ve olası müdahaleler
   Çatışma analizi yapma teknikleri
   Yeniden uzlaşma örnekleri ve olası stratejiler
   Dialoğun esasları
   Affetme süreci ve zararın karşılanması
   Çatışma dilinden barış diline dönüşümde izlenilecek yollar
   Geçmişe ait güzel örneklerin toplanması
   İşbirliği örneklerinin çoğaltılması

Hedef Kitle

Uyuşmazlık çözüm alanında çalışan kişiler, psikologlar, terapistler, barış alanında çalışanlar, insan hakları alanından gelen uzmanlar.

Yöntem

Araç ve metotlar, uluslararası vakalar, filmler ve örneklerle aktarılır. Uygulama yoğun bir eğitimdir.

Katılım Belgesi

Global Mediators Network Katılım Belgesi ve GMN Yeniden (Toplumsal) Uzlaştırıcı Üyelik Statüsü

Yenileme

Bu eğitim yenileme gerektirir. Eğitim aldıktan sonraki her sene, katılımcılar uzlaştırmayı destekleyen en az bir günlük bir eğitim aldıklarını kanıtlamak durumundadırlar.

Go to Top