Sorun Odaklı Uyuşmazlık Çözümü

Sorun Odaklı Uyuşmazlık Çözümü

 5.400,00

Programın Amacı

Sorun odaklı uyuşmazlık çözümü, başta ticari uyuşmazlıklar olmak üzere, taraflarca kolaylıkla tanımlanabilecek o anki sorunların, ihtiyaç ve menfaat odaklı çerçevelemesiyle çözümlenmesi sürecidir. Arabulucular açısından, özellikle uluslararası sertifikasyonda karşılarına çıkan “hangi stil” sorusuna cevaben, Problem Odaklı Çözüm konusunda uzmanlaşabilecekleri bir arabuluculuk stilidir.

Açıklama

Amaç

Bu eğitim, sorun odaklı çözüm yönteminin yedi aşamasını vakalarla katılımcılara aktaran, pratik yoğun bir eğitimdir. İşleyişi gereği ticari, işyeri, vb müzakere yapmaya daha elverişli uyuşmazlıkların çözümünde yer alabilecek veya almayı kendisine hedef edinmiş kişilere yetkinlik kazandırır.

Kazanılacak Bilgi ve Yetkinlik

   Sorun odaklı uyuşmazlık çözüm yönteminin diğer yöntemlerle kıyaslanması
   Sorun odaklı uyuşmazlık çözüm konuları
   Sorun odaklı çözüm yönteminin yedi aşaması
   Olası engeller ve aşma teknikleri

Hedef Kitle

Yöneticiler, İK çalışanları, uyuşmazlık çözüm alanında çalışan kişiler, takım liderleri, ticari veya işyeri konularında uzmanlaşmak isteyen arabulucular.

Yöntem

Araç ve metotlar, vakalar ve örneklerle aktarılır. Uygulama yoğun bir eğitimdir. Katılımcılardan herhangi yaşamsal olay gelirse, eğitim o olayla güncellenebilir.

Katılım Belgesi

Global Mediators Network Katılım Belgesi.

Yenileme

GMN-IMI Sertifikasyonundaki arabulucular için bu eğitim yenileme eğitimi kabul edilir.

Go to Top