Kültürlerarası İletişim

 5.400,00

Programın Amacı

Kültürlerarası iletişim, kültürü ve farklı kültürlerin iletişime olan etkisini dikkate alarak yürüttüğümüz kişiler veya gruplar arası iletişimdir. Günümüz küresel şirketleri, giderek birbirine bağımlı hale gelen uluslararası ekonomik, toplumsal ve siyasi yaşam ve elbette bireyin kendisini sosya medya ile dünyaya tanıttığı gerçeği dikkate alındığında, kültürlerarası iletişim her geçen gün başarının bir unsuru haline gelmektedir.

Açıklama

Amaç

Bu eğitime katılanlar küresel bilgi akışının ve kültürün bu akışa etkilerinin farkında olacak, kültürün tüm ögelerini ve iletişime yansımalarını bilecek ve en uygun stratejilerle etkin iletişme yollarını keşfedecekler.

Kazanılacak Bilgi ve Yetkinlik

   İletişimin temelleri
   Kültürün farklı tanımları
   İletişim ile kültürün etkileşimi
   Sözsüz iletişim ve kültürel yansımaları
   Kültürün; önyargı vb sebeplerle iletişime olumsuz etkileri
   Kültür şoku ve aşma yolları
   Kültürlerarası çalışma stresi ve başa çıkma yolları
   Efektif iletişim stratejileri

Hedef Kitle

İşi veya ilgisi gereği ihtiyaç duyan veya duyabilecek her meslek grubundan çalışanlar

Yöntem

Araç ve metotlar, vakalar ve örneklerle aktarılır. Uygulama yoğun bir eğitimdir. Katılımcılardan herhangi yaşamsal olay gelirse, eğitim o olayla güncellenebilir.

Katılım Belgesi

Global Mediators Network Katılım Belgesi

Yenileme

GMN-IMI Sertifikasyonundaki arabulucular için bu eğitim yenileme eğitimi kabul edilir.

Go to Top