Uyuşmazlık Çözümü

Uyuşmazlık Çözümü

 5.400,00

Programın Amacı

Christopher Moore, çatışmaları ilişki, ihtiyaç, yapısal, bilgi ve değer olarak beş ana başlıkta inceler ve herbirine ait farklı tespit ve çözüm teknikleri önerir. Çatışma yönetimi veya uyuşmazlık çözümü alanında çalışan uzmanlar için oldukça değerli olan bu şema, ancak uygulamalarla öğrenildiği zaman açıklayıcı olur.

Açıklama

Amaç

Bu eğitime çatışma, arabuluculuk veya uzlaşma konusunda temel eğitim almış kişilerin katılması daha uygundur. Çünkü yetkinleştirme hedefli bu eğitimlerde katılımcılar farklı uyuşmazlıklara uygulanan farklı iletişim ve müdahale yöntemlerini, fiilen role-play ile ve kısa, çoklu uygulamalarla öğrenirler.

Kazanılacak Bilgi ve Yetkinlik

   Öz çatışmalardan çatışma tablosuna
   Çatışma tablosuna göre çatışma sebepleri
   Farklı çatışmaların uygulamalı iletişim ve müdahale yöntemleri
   Dialog, müzakere ve arabuluculuk stratejileri
   Farklı çatışma tabloları hazırlamak

Hedef Kitle

Yöneticiler, uyuşmazlık çözüm alanında çalışan kişiler, takım liderleri, danışmanlar, eğitmenler

Yöntem

Araç ve metotlar, vakalar ve örneklerle aktarılır. Uygulama yoğun bir eğitimdir. Katılımcılardan herhangi yaşamsal olay gelirse, eğitim o olayla güncellenebilir.

Katılım Belgesi

Global Mediators Network Katılım Belgesi.

Yenileme

GMN-IMI Sertifikasyonundaki arabulucular için bu eğitim yenileme eğitimi kabul edilir.

Go to Top