Uzlaştırma

Uzlaştırma

 5.400,00

Programın Amacı

Uzlaştırma, arabuluculuktan farklı olarak, taraflar anlaşamadıklarında onlara tavsiye verebilen ve uzlaştırdığı konuda uzman olması beklenen bir uzlaştırıcı ile genelde karşılıklı ödün vererek anlaşma prensibiyle yürütülen bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Açıklama

Amaç

Uzlaştırma temel araçlarını ve yöntemlerini örneklerle ve süreçsel olarak öğreterek, katılımcıların kendi çatışmalarının ve olası tarafsızlık ihlallerinin farkına varmalarını sağlamak. Bu sayede eğitim alanlar, yönetecekleri her uzlaştırma sürecini, ona en uygun yöntem ve stratejiyle yürütebilecekler.

Kazanılacak Bilgi ve Yetkinlik

   Uyuşmazlık Çözüm yöntemleri tanımı ve uzlaştırma
   Ön hazırlıktan anlaşmaya kadar uzlaştırma süreci
   İlişkileri inşa etmek
   Ön bilgi toplama ve analiz etme
   Sorun çözüm odaklı yaklaşım ve müzakere
   Güven, dürüstlük ve adil olma

Hedef Kitle

Yöneticiler, takım liderleri, uyuşmazlık çözüm alanında çalışan kişiler, uzlaştırma alanında çalışmayı düşünen en az üniversite mezunu, 4-5 senelik profesyonel iş tecrübesi olan kişiler.

Yöntem

Araç ve metotlar, vakalar ve örneklerle aktarılır. Uygulama yoğun bir eğitimdir.

Katılım Belgesi

Global Mediators Network Katılım Belgesi ve GMN Uzlaştırıcı Üyelik Statüsü.

Yenileme

Bu eğitim yenileme gerektirir. Eğitim aldıktan sonraki her sene, katılımcılar uzlaştırmayı destekleyen en az bir günlük bir eğitim aldıklarını kanıtlamak durumundadırlar.

Go to Top