Kolaylaştırıcılık

 5.400,00

Programın Amacı

Kolaylaştırıcılık, herhangi süreci; karar verme veya çözüm bulma gibi, özel yöntemler ile kolaylaştırarak yönetmek anlamına gelmektedir. Kolaylaştırıcı ise, belirli tekniklerle ve amaca en uygun planla, bu süreci yöneten, sürece katılan tarafların hedeflerine varmalarında onlara asistanlık eden kişidir.

Açıklama

Amaç

Eğitimlere katılanlar, Yönetim Kurulu toplantıları, karar verme süreçleri, stratejik planlama toplantıları veya uyuşmazlık çözüm süreçleri gibi önemli toplantılarda kolaylaştırıcı olarak yer alabilecek, kolaylaştırıcılığa has müdahale ve iletişim tekniklerini, sistematik ve stratejik düşünceyi ve herkesi sürece dahil edebilme tekniklerini öğrenerek, kolaylaştırıcı olarak da çalışabileceklerdir.

Kazanılacak Bilgi ve Yetkinlik

   Kolaylaştırıcılığın ilkeleri
   Kolaylaştırıcılığın yöntemleri
   Hedef belirleme süreci
   Planlama ve tasarlama süreci
   Yönetme süreci
   Bir araç olarak zihin haritaları
   Zor durumlarda iletişim ve müdahale

Hedef Kitle

Yönetici adayları, uyuşmazlık çözüm alanında çalışan kişiler, takım liderleri, yöneticiler, liderler, danışmanlar.

Yöntem

Araç ve metotlar, vakalar ve örneklerle aktarılır. Uygulama yoğun bir eğitimdir. Katılımcılardan herhangi yaşamsal olay gelirse, eğitim o olayla güncellenebilir.

Katılım Belgesi

Global Mediators Network Katılım Belgesi ve GMN Çatışma Koçu Üyelik Statüsü.

Yenileme

Meslek olarak Kolaylaştırıcı olmayı seçenler, eğitim aldıkları yılın ardından her sene alanlarına uygun en az 1 günlük yenileme eğitimi almalıdırlar.

Go to Top