Dinleme Odaklı İletişim

 5.400,00

Programın Amacı

Dinlemeden duyulmaz, duyulmadan anlaşılmaz, anlaşılmadan iletişilmez, ileşitilmeden ilişki sağlıklı yürümez. Çoğu zaman iletiştiğimizi sanırken, hiç dinlemediğimizin ne denli farkındayız? Farkındaysak, neden dinlemeyiz? Farkında değilsek, nasıl dinleme ehli olacağız?

Açıklama

Amaç

Ön yargısız, tarafsız, kendi duygu ve düşünce süzgeçlerinin ve olası algı yanılsamalarının farkında olarak aktif dinlemeyi pratik uygulamalarla öğretirken, etkin iletişimi güçlendirmek ve ilişki yönetiminin temelini kurmak.

Kazanılacak Bilgi ve Yetkinlik

   Dinlemekten duymaya geçiş süreci
   Duyusal, duygusal, bilişsel engeller
   İletişim çatışmaları
   Kişiliğin iletişime yansıması
   İş süreçlerinin iletişime etkisi
   İletişirken neden çatışmaya düşeriz?
   Tarafsız ve yargısız dinleme
   Aktif dinleme
   Hedef odaklı soru sorma
   Hedef odaklı iletişim

Hedef Kitle

Uyuşmazlık çözüm uzmanları, yöneticiler, liderler, pazarlama ve satış uzmanları, müzakereciler, koçlar, danışmanlar, eğitmenler.

Yöntem

Araç ve metotlar, vakalar ve örneklerle aktarılır. Uygulama yoğun bir eğitimdir. Katılımcılardan herhangi yaşamsal olay gelirse, eğitim o olayla güncellenebilir.

Katılım Belgesi

Global Mediators Network Katılım Belgesi.

Yenileme

GMN-IMI Sertifikasyonundaki arabulucular için bu eğitim yenileme eğitimi kabul edilir.

Go to Top