Temel Diplomasi

Temel Diplomasi

 5.400,00

Programın Amacı

Diplomasi en net şekliyle, kendi ihtiyaç ve menfaatlerinizi de dikkate alarak, neyi, kime, nerede ve nasıl yazılı veya sözlü ileteceğinizi bilme ve bunu başarıyla hayataınızın her aşamasında uygulama yetkinliğidir.

Kategoriler:

Açıklama

Amaç

Bu eğitim katılımcısına, en basit durumdan, en zorlu ilişkilerin yönetimine kadar, olabilecek en etkili iletişim, dialog ve/veya müzakere teknikleriyle ilerleme becerisi ve o anki durumun gerektirdiği protokole ve kültürel koşullara en uygun stratejiyi seçme, tasarlama ve  başlangıç hedefine ulaşmak için de, o statratejiyi uygulama yetkinliği kazandırır.

Kazanılacak Bilgi ve Yetkinlik

   Diplomasinin tanımı ve temel terimler
   Protokol kuralları
   Taban diplomasi ve etkinlik alanları
   Diplomasi ve iletişim
   Diplomasi ve müzakere
   Diplomatik sorun çözme teknikleri
   İyi diplomasi örnekleri

Hedef Kitle

Uyuşmazlık çözüm uzmanları, yöneticiler, liderler, pazarlama ve satış uzmanları, müzakereciler, koçlar, danışmanlar, eğitmenler, diplomatlar, politikacılar

Yöntem

Araç ve metotlar, vakalar ve örneklerle aktarılır.

Katılım Belgesi

Global Mediators Network Katılım Belgesi ve Taban Diplomat Üyelik Statüsü

Yenileme

Bu eğitim yenileme gerektirmez. Üyelik statüsünün devamı için 2 yılda bir yazılı ve pratik sınav söz konusudur.

Go to Top