İlkeli Müzakere

İlkeli Müzakere

 5.400,00

<h4><strong><span style=”color: #1c75bc;”>Programın Amacı</span></strong></h4>
<strong>Harvard Modeli</strong> olarak da bilinen İlkeli Müzakere, iç ve dış müşterilerle ilişkiler söz konusu olduğunda, benzer etkinlikte kullanılabileceği gibi, doğru uygulandığında anlaşma sonrası olası uyuşmazlıkların çıkması ihtimalini de, minimize eden, dört temele dayanan bir yöntemdir. İlkeli Müzakere, uyuşmazlık çözümünden ziyade, uyuşmazlık yönetiminde de faydalanılabilecek en etkin iletişim, müzakere ve karşılıklı ikna yöntemlerinden biridir.

Kategoriler:

Açıklama

Amaç

Uzun süreli anlaşmaların hedeflendiği satışlarda, sağlıklı ilişkilerin gerekli olduğu takım çalışmalarında, yeni projelerin sunumları ve karşılıklı olur’u gerektiren her durumda anlaşma yapabilme beceri ve yetkinliği kazandırmaktır. Bireysel veya çoklu müzakerelerin veya herhangi fikir veya projenin sunulması ve hatta değişim yönetimi süreçlerindeki bilgi paylaşımları söz konusu olduğunda, ticari veya işyeri arabuluculuklarında izlenecek iletişim yoluyla birlikte ilkeli müzakere, hazırlık aşamasından kapanışına kadar tüm süreciyle ve uygulamalarla, katılımcılara aktarılır.

Kazanılacak Bilgi ve Yetkinlik

   Temel kavramlar
   Pazarlık ile müzakere arasındaki farklar
   Müzakere stilleri neler?
   İlkeli olmanın kuralları nedir ve neden uzun süreli çözümler sunar?
   Pozisyondan ihtiyaçlara uzanan yol
   Müzakerede duyguların yönetimi
   İlkeli müzakerenin aşama aşama hazırlanması ve önemi
   Dürüstlük ve güven sorunsalı
   Müzakerede önümüze çıkabilecek engel ve sorunların aşılmasına ilişkin taktikler
   Müzakerede kapanış süreci

Hedef Kitle

Yönetici adayları, uyuşmazlık çözüm alanında çalışan kişiler, takım liderleri.

Yöntem

Araç ve metotlar, vakalar ve örneklerle aktarılır. Uygulama yoğun bir eğitimdir. Katılımcılardan herhangi yaşamsal olay gelirse, eğitim o olayla güncellenebilir.

Katılım Belgesi

Global Mediators Network Katılım Belgesi ve GMN İlkeli Müzakere Üyelik Statüsü

Yenileme

Eğitimin kendisi yenileme gerektirmez. GMN-IMI Sertifikasyonundaki arabulucular için bu eğitim yenileme eğitimi kabul edilir. Bununla birlikte, Profesyonel Müzakereci statüsüne geçmek için 3 günlük ek eğitim almak zorunludur.

Go to Top