Temel Müzakere Becerileri

Temel Müzakere Becerileri

 5.400,00

Programın Amacı

Müzakere, süreç boyunca en az 2 tarafın yer aldığı, stratejik düşünceyle hareket eden tarafların ihtiyaçlarını karşılamak üzere iletiştiği, birbirine bağımlı, farklılık ve ilişki yönetimidir.

Kategoriler:

Açıklama

Amaç

Bu eğitim, hayatının bu döneminde daha fazla müzakere yapmaya başlayanlar ve/veya yaptıkları müzakerelerde istedikleri sonuçları alamayanlara temel yetkinlik kazandırmak içindir.

Bu bağlamda öncelikli amacı müzakere temel araçlarını ve yöntemlerini örneklerle ve süreçsel olarak öğreterek, katılımcıların kendi müzakere stillerinin de farkına varmalarını sağlamaktır.

Böylece eğitim alanlar, her girecekleri müzakere öncesi, o müzakereye ilişkin temel stratejilerini belirleyebilecekler.

Kazanılacak Bilgi ve Yetkinlik

  Müzakere tanımı ve teorileri
  Müzakere türleri ve kalitesi
  Müzakereye hazırlık çalışması
  İlişkileri inşa etmek
•  Bilgi toplamada etkinlik
  Alternatiflerin oluşturulmasında yaratıcılık
  Zor durumlarda stratejiler
  Kapanış prosedürleri
  Güven, dürüstlük ve adil olma

Hedef Kitle

Yönetici adayları, uyuşmazlık çözüm alanında çalışan kişiler, takım liderleri.

Yöntem

Araç ve metotlar, vakalar ve örneklerle aktarılır. Katılımcılardan herhangi vaka gelirse, güncel vakayla da, eğitim güncellenebilir.

Katılım Belgesi

Global Mediators Network katılım Belgesi ve GMN Temel Müzakereci Üyelik Statüsü

Yenileme

Bu eğitim yenileme gerektirmez. Bununla birlikte, Profesyonel Müzakereci statüsüne geçmek için 3 günlük ek eğitim almak zorunludurProgramı tamamlayanlar Global Mediators Network Katılım Belgesi alacaklardır.

Go to Top