Neden avukat, psikolog, antropolojist, ekonomist mediator veya ticari, aile, işyeri vs mediatörü değil de, Filozof Mediatör?

Dört kişiye bir miktar para verilmişti.

İlki İran’lıydı. “Ben bununla engür alacağım” dedi.

İkincisi Arap’tı. “Olmaz, çünkü ben ineb istiyorum” dedi.

Üçüncüsü Türk’tü. “Ben ineb istemem, ben üzüm istiyorum”dedi.

Dürdüncüsü Rum’du. “Ben stafil istiyorm” dedi.

Bu isimlerin arkasında ne olduğunu bilmediklerinden, başladılar kavgaya. Malumatları vardı ama bilgileri yoktu.

Orada akıllı bir adam olsaydı da “Aynı parayla hepinizin isteğini yerine getirebilirim. Bana güvenirseniz tek paranız dört olacak ve dördü birden tek olacak” deseydi, onları uzlaştırabilirdi. Böyle bir adam, hepsinin kendi dillerinde aynı şeyi istediklerini bilirdi.

Mevlana

Bilge bir adam, olguları ve argümanları sunarken akıldışı olmasıyla ünlenmişti.

Yetkililer, bu adamın halk için tehlike olup olmadığını anlayabilmek için onu sınamaya karar verdiler. Sınav günüadam mahkeme salonuna bir eşeğin sırtına ters oturmuş vaziyette girdi. Konuşma sırası ona gelince yargıçlara sordu:

 “Az önce beni gördüğünüzde ne yöne dönüktüm?”

“Yanlış yöne.”

“Tam da bunu anlatmak istiyordum. Çünkü bir bakış açısına göre ben doğru yöne dönüktüm. Yanlış yöne dönük olan, eşekti.”

Ahmet bin Hanbel

Şibli’ye sordular: “Sana yolda kim kılavuz oldu?”

“Bir köpek. Onu bir gün suyun kenarında neredeyse susuzluktan ölecek halde gördüm. Sudaki her yansımasına her bakışında korkup geri çekiliyordu, çünkü onu başka bir köpek sanıyordu. Sonunda ihtiyacı korkusuna galip geldi; köpek suya atlayınca, diğer köpek kayboldu. Köpek ile aradığı şey arasındaki engel, yani kendisi, dağılıp gitti. Aynı şekilde beni engelleyen şeyin, kendim sandığım şey olduğunu anladığım zaman, benim önümdeki engel de kayboldu.”

Gulam Haydar Keşmiri

 

Bilgi servetten daha iyidir; servete senin göz kulak olman gerekir, bilgi ise sana göz kulak olur.

Hz. Ali

 

Bu değerli Sufi hikayelerinden sonra ne söylenebilir ki? İnsan’ın ve evrene ilişkin tüm anlamların keşif yolculuğunda, bilgiye olan sevgiyle ve bildiğini bilmenin ötesinde, Bilgi’yi uygulayan bilgelikle, kendini ve çevresini dönüştüren ve geliştiren mediatör, Filozof Mediatör’dür.