Ülkemizde hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu 2012’de yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla birlikte, kanunun tanımladığı şekilde arabulucular yetişmiş ve sicil sahibi olarak da, 2013 yılı itibariyle ülkemizin kanunları kapsamında arabuluculuk yapmaya başlamışlardır.

Ülkemizde hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu 2012’de yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla birlikte, kanunun tanımladığı şekilde arabulucular yetişmiş ve sicil sahibi olarak da, 2013 yılı itibariyle ülkemizin kanunları kapsamında arabuluculuk yapmaya başlamışlardır.

ARABULUCULARIN YETİŞMESİ ÖNEMLİ HALE GELDİ

Bununla birlikte arabuluculuk, dünyanın hemen her ülkesinde geleneksel veya kanunla tanımlanmış şekilde yapılmaktadır ve özellikle uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümlenmesinde de, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler (UNCITRAL) tarafından arabuluculuğun kullanılması desteklenmektedir. Öte yandan, arabuluculuk, onu bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak uygulayan ülkeler içinde her ülkeye has kanunla tanımlanmışsa da, uluslararası anlaşmazlıkların çözümlenmesinde yer alabilecek arabulucuların yetkinliklerinin belirlenmesi veya nasıl bir eğitim almaları gerektiği konusu oldukça tartışılır olmuştur. Bu açıdan bakınca, uluslararası akredite olmuş; yani yetkinlikleri uluslararası kabul edilebilir arabulucuların yetişmesi ve sertifikasyonu da, oldukça önemli bir konu haline gelmiştir.

GMN, BİR ÇOK İLKE İMZA ATTI

Ülkemizde GMN (Global Mediators & Negotiators) sadece Türk arabulucuların uluslararası akreditasyonunu yapan ilk Türk firması olmakla kalmayarak, yaptığı anlaşmalarla, Brezilya, Arjantin, Paraguay gibi Güney Amerika ve Kırgızistan gibi Orta Asya ülkelerinde, o ülkelerin arabulucularını da akredite eden ilk Türk, yerli ve milli şirketi olmuştur.

Bu tür bir akreditasyonun önemi sadece arabulucuların sertifikasyonuyla sınırlı değildir; aynı zamanda ülkelerin dünyaca kabul gören uyuşmazlık çözüm merkezi olmaları konusunda da, oldukça önemli bir adımdır. Bir ülke, ticari veya siyasi boyuttaki uyuşmazlık çözümlerinde ne denli başka ülkelerce; mekan, arabuluculuk veya arabulucusu açısından tercih ediliyorsa, o denli güvenilir ve prestij kazanmış bir ülke durumuna gelmektedir.

Bu açıdan Türkiye’nin uyuşmazlık çözümlerinde İngiltere gibi mekan olarak tercih edilmesi ve GMN gibi Türk kurumlarca akredite edilmiş uluslararası arabulucuların arabulucu olarak ön plana çıkması oldukça önemli bir adımdır.

 

Kaynak: https://www.haberler.com/turkiye-nin-ilk-yerli-uluslararasi-arabulucu-11627328-haberi/