GMN Türkiye ve JCI Boğaziçi işbirliği, sonbahar-kış 2017-2018 için yeni bir eğitim programı hazırladı: Inovatif Liderlik.

Girişimciliğin ve yenilikçiliğin(inovasyon) hızla önem kazandığı günümüzde, genç liderlerin önemli yetkinlikleri kazanarak 21.yy’da başarılarına katkı koymalarına yönelik hazırlanan program başlıkları şöyle:

  • Liderler için 3E: Esnelklik, Eşgüdüm ve Eleştirel Düşünme
  • Günlük Hayatta Müzakere
  • İş Hayatında Diplomasi
  • Sürdürülebilirlik için Liderlik

GMN Türkiye eğitmenlerinden Dr. Deniz Kite Güner ile Av. Arb. Melih Sisa’nın birlikte verecekleri bu eğitimlere dileyen herkes katılabilir.

Bir GMN Türkiye JCI Sosyal Sorumluluk Projesi olan bu eğitim programın tamamına veya ilginizi çeken herhangi başlığına katılmanız tercihinize kalmıştır.

Başvuru için Rüya Şenol‘a başvuru gerekmektedir ve başvuru bilgileri duyuru posterinde yer almaktadır.

{loadmodule mod_jevents_latest,JEvents – Latest Events Module}