GMN (Global Mediators Negotiators) tarafından düzenlenen teori ve uygulama içeren Profesyonel Müzakereci Eğitimi ve Babeş-Bolyai Üniversitesi tarafından düzenlenen ileri müzakere eğitimi aldı.

Daha sonra GMN (Global Mediators&Negotiators) tarafından yapılan anlaşma müzakereciliği yazılı ve uygulama sınavlarında başarılı olarak Türkiye’nin ilk anlaşma müzakerecisi iki kişiden biri oldu.

Samandağ doğumlu olup çeşitli illerde görev yaptıktan sonra Hatay’da 2007-2016 yılları arasında Maarif Müfettişi olarak görev yapan Dr. İnci Balcı, halen İstanbul’da Maarif Müfettişi görevini sürdürmektedir.

Balcı, müzakere ile her uyuşmazlığın barışçıl yollarla çözülebileceğini, her iki tarafın da kazançlı olabileceği anlaşmaların yapılabileceğini söylüyor.