Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Programın Amacı

Arabuluculuğu bir yaşam biçimi olarak tanımlasaydık, tam tarafsızlıkla, olanlara bütünsel bakan ve kişileri olaylardan ayıran, çözüm odaklı bir yaklaşımdan söz ederdik. Arabuluculuğa yöneticiler açısından bakarsak, katılımcı, birleştirici, dahil edici, delege eden, sorgulayan, olaylara tepeden bakan ve stratejik düşünen bir liderlik modeli olarak tanımlanabilir. Profesyonel arabulucu ise, eğitimlerle öğrendiği ve halen uyguladığı özel teknikleri kullanarak uyuşmazlıklarına çözüm arayan taraflara hizmet sunan kişidir.

Amaç

Yöneticilerin etkin iletişen, ilkeli müzakare yöntemiyle katılımcı çözümler ve takım yönetimi yapabilen, olası uyuşmazlıkları önceden görerek yönetebilen, çıkmış uyuşmazlıkları da, en kalıcı çözümle sonuca ulaştıran bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olması.

Kazanılacak Bilgi ve Yetkinlik

   Arabuluculuk kavramı, etiği ve prensipleri
   Farklı alanlarda arabuluculuk uygulamaları
   Farklı arabuluculuk yaklaşımları
   Arabuluculuk süreci
   Çatışma sebepleri, evreleri, analizi
   Arabuluculukta müdahale ve iletişim yöntemleri
   Farklı uyuşmazlıklar için doğru stratejilerin seçilmesi
   İlkeli müzakerenin temel prensipleri
   Farklı ve yaratıcı seçenek oluşturma yöntemleri