Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Programın Amacı

Genel bir tanım olarak Müzakereler, karşılıklı fayda ilkesinden hareketle, müzakere eden taraf için en iyi faydayı yakalama yöntemleri olarak adlandırılabilir. O halde profesyonel müzakereci, bu faydayı temsil ettiği taraf veya taraflar açısından çıkarlarını, maksimum noktasına taşıyabilen kişidir.

Amaç

Bu eğitim, önemli müzakereler yürüten veya yürütmeyi hedefleyen yöneticiler ile profesyonel müzakereciliği kendilerine meslek olarak seçen kişilere, özellikle karmaşık müzakere süreçlerinde yetkinlik kazandırmak için

Kazanılacak Bilgi ve Yetkinlik

   Karmaşık süreçlerin analizi
   Karmaşık süreçleri yönetebilecek çerçeveleri hazırlamak
   Müzakere eden/edilen tarafın ve rakibin analizi
   Zayıf yanların faydaya dönüştürülmesi
   Karşılıklı fayda için pozisyonlardan ihtiyaçlara ve menfaatlere yönelmek
   Zor süreçlerin üstesinden gelmek
   Beden dili ve imaj yönetimi
   Güç dengesizliğini yönetmek
   Kriz yönetiminde ve çözümünde müzakerecilik
   Farklı müzakere örnekleriyle farklı stratejileri keşfetmek

Hedef Kitle

Yönetici adayları, uyuşmazlık çözüm alanında çalışan kişiler, takım liderleri.

Yöntem

Teoriler, araç ve metotlar, vakalar ve örneklerle aktarılır. Katılımcılardan herhangi vaka gelirse, güncel vakayla da, eğitim güncellenebilir.

Katılım Belgesi

Global Mediators Network Katılım Belgesi ve GMN Profesyonel Müzakereci Üyelik Statüsü

Yenileme

Bu eğitim yenileme gerektirmez.

Satın Alma işlemi için resimlere bakabilirsiniz.

Girişİndirim Kuponunuz var iseFatura BilgilerinizÖdeme ŞekliÖdeme Noktası