Kriz Yönetimi Programı Nedir?

Bir şirketin beklenmedik herhangi seviye acil durum karşısında geliştirmiş olduğu sürece Kriz Yönetimi Programı denir.

Krizin tanımı, olabilecek her seviye için, şirket bünyesinde düşünülerek ortaya konmalıdır. Çünkü kriz söz konusu olduğunda sosyal medyadaki bir şikayette büyüyerek beklenmedik bir krize sebep olabilir, firma üretim veya montaj hatası sebebiyle ölüme sebep olmak ta! O halde şirkete, paydaşlarına veya kamuya zarar verebilecek her beklenmedik olay, şirket açısından kriz olarak tanımlanabilir.

Bir Kriz Yönetimi Programında Hangi Araçlar Kullanılır?

Her kriz yönetimi programı, inşa edildiği şirketin kurum kültürüne göre geliştirimelidir. Çünkü her şirket daha farklı değerler üzerine kurulur ve bu değerlerin bütünü, o şirket için bir nevi kutsal kitaptır. Söz gelişi itibar bir şirket için en önemli değer ise, itibara gelebilecek en ufak zarar, kriz yönetimi sürecine dahil edilmelidir.

Bununla birlikte her kriz yönetimi programında şu dört enstrüman olmalıdır:

 1. Kriz yönetimi planlaması
 2. Kriz çıktığı an için geliştirilmiş uyarı sistemi
 3. Kriz zamanı kullanılacak uygulamalara erişim
 4. Kriz yönetimi uygulama eğitimleri

Ekip Oluşturmak

Kriz yönetimi programlarının en önemli aşamalarından bir ekip kurmaktır. Kriz yönetimi programı kurulurken en üst düzey seviyesinde süreç oluşturulurken, uygulamada her departmandan temsilciye yer verilir.

Kriz Yönetimi Ekibi kriz anında şu dört temel işi yapar:

 1. Durum analizi
 2. Krize sebep olan konuların belirlenmesi
 3. Eylemlerin kararı
 4. İletişim

Her şirket, kriz yönetimi programlarına bu dört temel işin genel süreçlerini tanımlamalıdır.

Program Oluşturma Aşamaları

1. Kriz yönetimi eğitimi ve farkındalık programları

 1. Kriz nedir?
 2. Kriz yönetimi ve türleri nedir?
 3. Kriz yönetimi yapılanması nasıl olur?
 4. Kriz yönetimi ekibi nasıl kurulur?
 5. Kriz yönetimi araçları ve kullanımları
 6. Dünyadan örnekler ve şirket içi bir örneğin ele alınması

2. Kriz tanımlamalarıyla kriz planlarının geliştirilmesi

 1. Kolaylaştırıcılıkla (facilitasyon) yürütülecek bir çalıştay (workshop) ile zihin fırtınası (brainstroming)
 2. Sonuçların zihin haritalarına (mind mapping) yerleştirilmesi
 3. Her bir kriz için olası eylem alternatiflerinin kurgulanması

3. Kriz ekibi oluşturmak

 1. Tanımlanmış olası kriz ve kurgulanmıl olası eylemlere göre kriz yönetimi ekibi oluşturmak
 2. Kriz odası oluşturmak

4. Kriz ekibi uygulama eğitimleri

 1. Kriz ekibiyle olası krizler için uygulama eğitimleri yapmak
 2. İletişim ve diplomasi dilini geliştirme çalışması
 3. Duygu yönetimi çalışması
 4. Müzakere kültürünü yerlaştirme çalışması
 5. Taban diplomasi ve araçlarının uygulama çalışması

5. Uygulama eğitimleri sonrası kriz eylem planlarının revize edilmesi

 1. Şirket kriz yönetimi el kitabının oluşturulması

Eğitim Süresi

2 Tam Gündür.

10:00 – 17:30

Eğitim sonrası, tercih edilen gün ve saatte 1 saat bireysel mentorluk şeklinde olacaktır.

Eğitim Bedeli

2000 + %8 KDV