19 – 27 arası gösteriliyor

Süpervizyon Eğitimi

12
12
5,400.00₺
Programın Amacı Arabulucular için süpervizyon çalışması mesleğini arabulucu olarak yürütecek veya eğitmenlik yolunu da deneyecekler için planlanmış 3 günlük yoğun bir programdır. Bu…
5,400.00₺

Temel Arabuluculuk

12
12
5,000.00₺
Programın Amacı Arabuluculuğu bir yaşam biçimi olarak tanımlasaydık, tam tarafsızlıkla, olanlara bütünsel bakan ve kişileri olaylardan ayıran, çözüm odaklı bir yaklaşımdan söz ederdik. Arabuluculuğa…
5,000.00₺

Temel Diplomasi

2
2
5,000.00₺
Programın Amacı Diplomasi en net şekliyle, kendi ihtiyaç ve menfaatlerinizi de dikkate alarak, neyi, kime, nerede ve nasıl yazılı veya sözlü ileteceğinizi bilme ve bunu…
5,000.00₺

Temel Müzakere Becerileri

20
20
5,000.00₺
Programın Amacı Müzakere, süreç boyunca en az 2 tarafın yer aldığı, stratejik düşünceyle hareket eden tarafların ihtiyaçlarını karşılamak üzere iletiştiği, birbirine bağımlı, farklılık ve ilişki…
5,000.00₺

Uyuşmazlık Çözümü

9
9
5,000.00₺
Programın Amacı Christopher Moore, çatışmaları ilişki, ihtiyaç, yapısal, bilgi ve değer olarak beş ana başlıkta inceler ve herbirine ait farklı tespit ve çözüm teknikleri önerir….
5,000.00₺

Uyuşmazlık Yönetimi

9
9
5,000.00₺
Programın Amacı Çatışma yönetimi, olası uyuşmazlıkları öngörebilmek ve ortaya çıkmadan onları olumlu yönetmek ve halen çıkmış olan uyuşmazlıkları da, şirket içi sinerji yaratacak şekilde…
5,000.00₺

Uzlaştırma

9
9
5,000.00₺
Programın Amacı Uzlaştırma, arabuluculuktan farklı olarak, taraflar anlaşamadıklarında onlara tavsiye verebilen ve uzlaştırdığı konuda uzman olması beklenen bir uzlaştırıcı ile genelde karşılıklı ödün vererek…
5,000.00₺

Yeniden (Toplumsal) Uzlaştırma

10
10
5,000.00₺
Programın Amacı Yeniden Uzlaştırma, birbirinden farklı kültürlerden gelen ve birbiriyle ilişki içindeyken, farklılıklar sebebiyle şiddete varmış toplumsal yapılar arasında dialog kurulmasıyla başlayan iletişim ve yeniden…
5,000.00₺

Yetkin Arabuluculuk

9
9
5,000.00₺
Programın Amacı Her uzmanlık, temel teorik eğitimin yanı sıra yetkinlik eğitimlerini ve alanda pratik yapmayı zorunlu kılar. Yetkin arabuluculuk, temel eğitim alarak, arabuluculuğun ne…
5,000.00₺