19 – 23 arası gösteriliyor

Uyuşmazlık Çözümü

9
9
3,240.00₺
Programın Amacı Christopher Moore, çatışmaları ilişki, ihtiyaç, yapısal, bilgi ve değer olarak beş ana başlıkta inceler ve herbirine ait farklı tespit ve çözüm teknikleri önerir….
3,240.00₺

Uyuşmazlık Yönetimi

9
9
3,240.00₺
Programın Amacı Çatışma yönetimi, olası uyuşmazlıkları öngörebilmek ve ortaya çıkmadan onları olumlu yönetmek ve halen çıkmış olan uyuşmazlıkları da, şirket içi sinerji yaratacak şekilde…
3,240.00₺

Uzlaştırma

9
9
3,240.00₺
Programın Amacı Uzlaştırma, arabuluculuktan farklı olarak, taraflar anlaşamadıklarında onlara tavsiye verebilen ve uzlaştırdığı konuda uzman olması beklenen bir uzlaştırıcı ile genelde karşılıklı ödün vererek…
3,240.00₺

Yeniden (Toplumsal) Uzlaştırma

10
10
3,240.00₺
Programın Amacı Yeniden Uzlaştırma, birbirinden farklı kültürlerden gelen ve birbiriyle ilişki içindeyken, farklılıklar sebebiyle şiddete varmış toplumsal yapılar arasında dialog kurulmasıyla başlayan iletişim ve yeniden…
3,240.00₺

Yetkin Arabuluculuk

9
9
3,240.00₺
Programın Amacı Her uzmanlık, temel teorik eğitimin yanı sıra yetkinlik eğitimlerini ve alanda pratik yapmayı zorunlu kılar. Yetkin arabuluculuk, temel eğitim alarak, arabuluculuğun ne…
3,240.00₺