10 – 18 arası gösteriliyor

Kolaylaştırıcılık

12
12
3,240.00₺
Programın Amacı Kolaylaştırıcılık, herhangi süreci; karar verme veya çözüm bulma gibi, özel yöntemler ile kolaylaştırarak yönetmek anlamına gelmektedir. Kolaylaştırıcı ise, belirli tekniklerle ve amaca en…
3,240.00₺

Kültürlerarası İletişim

12
12
3,240.00₺
Programın Amacı Kültürlerarası iletişim, kültürü ve farklı kültürlerin iletişime olan etkisini dikkate alarak yürüttüğümüz kişiler veya gruplar arası iletişimdir. Günümüz küresel şirketleri, giderek birbirine…
3,240.00₺

Profesyonel Müzakereci

24
24
3,240.00₺
Programın Amacı Genel bir tanım olarak Müzakereler, karşılıklı fayda ilkesinden hareketle, müzakere eden taraf için en iyi faydayı yakalama yöntemleri olarak adlandırılabilir. O halde…
3,240.00₺

Sorun Odaklı Uyuşmazlık Çözümü

12
12
3,240.00₺
Programın Amacı Sorun odaklı uyuşmazlık çözümü, başta ticari uyuşmazlıklar olmak üzere, taraflarca kolaylıkla tanımlanabilecek o anki sorunların, ihtiyaç ve menfaat odaklı çerçevelemesiyle çözümlenmesi sürecidir….
3,240.00₺

Sorunun Yeniden Çerçevelenmesi

9
9
3,240.00₺
Programın Amacı Herhangi şeyin “ne” olduğu algımızla ilgilidir ve bu sebeple de, doğru-yanlış terazisine girer.Yeniden çerçeveleme, ne ile ilgilenmez; daha ziyade ulaşmak istediğimiz hedefe uygun olarak…
3,240.00₺

Süpervizyon Eğitimi

9
9
3,240.00₺
Programın Amacı Arabulucular için süpervizyon çalışması mesleğini arabulucu olarak yürütecek veya eğitmenlik yolunu da deneyecekler için planlanmış 3 günlük yoğun bir programdır. Bu…
3,240.00₺

Temel Arabuluculuk

12
12
3,240.00₺
Programın Amacı Arabuluculuğu bir yaşam biçimi olarak tanımlasaydık, tam tarafsızlıkla, olanlara bütünsel bakan ve kişileri olaylardan ayıran, çözüm odaklı bir yaklaşımdan söz ederdik. Arabuluculuğa…
3,240.00₺

Temel Diplomasi

2
2
3,240.00₺
Programın Amacı Diplomasi en net şekliyle, kendi ihtiyaç ve menfaatlerinizi de dikkate alarak, neyi, kime, nerede ve nasıl yazılı veya sözlü ileteceğinizi bilme ve bunu…
3,240.00₺

Temel Müzakere Becerileri

20
20
3,240.00₺
Programın Amacı Müzakere, süreç boyunca en az 2 tarafın yer aldığı, stratejik düşünceyle hareket eden tarafların ihtiyaçlarını karşılamak üzere iletiştiği, birbirine bağımlı, farklılık ve ilişki…
3,240.00₺