09.00 – 09.45

Kayıt

Kahvaltı

09.50 – 10.10

Açılış Konuşması

Meslekleşen Müzakerecilik ve Müzakereci Etiği – Dr. Deniz Kite Güner

10.10 – 10.40

Keynote Speaker

Müzakerecilikte ve arabuluculukta İlhama İhtiyaç Var! – Irena Vanenkova

10.40 – 11.40

Birinci Oturum

Müzakerelerde İletişim ve Duygu Yönetimi

Müzakerelerde Duygu Yönetimi – Psikiyatr Aynil Yenel

Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Dil – Müjde Çetin

Beden Diliyle Güven Yaratmak – Ahmet Kesim

11.40 – 12.40

İkinci Oturum

İnsan Kaynaklarının Her Sürecinde Müzakere Var!

İşyeri Çatışmalarının Yönetiminde Müzakere Kültürü – Av. Arb. Sezil Durmuş

Digital Dönüşüm Sürecindeki İşletmelerin İnsan Yönetiminde Müzakereciliğin Önemi – Sibel Kınak

İK Süreçlerinde Müzakerecilik – Lerzan erkan

12.40 – 13.30

Üçüncü Oturum

Müzakereciler için Stil ve Marka Yönetimi

Stil Yaratmak, Sanattır – Muammer Ketenci

Markalaşmak ve Yönetimi – Meriç Aktaş Ateş

13.30 – 14.30

Öğle Yemeği

14.30 – 15.30

Dördüncü Oturum

Müzakerelerde İşbirliğini Geliştirmek ve Anlaşmaların Doğası

İşbirliği- Güçbirliği – Ayşegül Gürerk

Anlaşmaların Doğası ve Ticari Müzakerelerde Önemi – Av. Arb. Kerim Bayat

Satın alma Müzakerelerinde İnsan Faktörü – Dr. Bahar Meriç Atakan

15.30 – 16.30

Beşinci Oturum

İşçi İşveren Uyuşmazlıklarında Müzakerecilik

İşçi İşveren Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk: Ne Umduk, Ne Bulduk? – Av. Arb. Güliz Baykal

İlişkiler Önemliyse, Müzakere Eedebilirlik Çok Önemlidir – Av. Arb. İhsan Berkhan

İşçi İşveren Uyuşmazlıkları Arabulucularına Tavsiyeler – Av. Arb. Özlem Özçelik

16.30 – 16.45

Kahvearası

16.45 – 17.15

Sunu

Aile Şirketlerinde Aile ve İş İlişkileri Müzakereleri – Av. Arb. Tuğçe Öztürk Almaç

17.15 – 18.15

Altıncı Oturum

Yatırımcı Girişimci Müzakereleri

Girişimciler için Müzakereciliğin Önemi – İnci Dağıdır

Girişimcilerin Müzakerelerde Zorlandığı Konular – Pollective

Yatırımcı Girişimci Müzakerelere Hazırlık – Dr. Deniz Kite Güner