09:30 – 10:00

Kayıt

Kahvaltı

[ipt_fsqm_popup style=”rect” header=”%FORM%” subtitle=”” icon=”fa fa-file-text” width=”600″ form_id=”58″ pos=”bc” color=”#ffffff” bgcolor=”#ff0000″]Başvuru Formu[/ipt_fsqm_popup]

10:00 – 10:10

Açılış Konuşması

10:10 – 10:40

İlişki Yönetiminin Bir Aracı Olarak Müzakere
Dr. Deniz Kite Güner

10:40 – 11:00

Birinci Oturum

İhtiyaç-Menfaat Odaklı Müzakere
Laura Skillen – International Mediation Institute (IMI) Direktörü

11:00 – 11:30

İkinci Oturum

Sürdürülebilir Yaşam için Müzakerenin Önemi
Sedef Budak – TWRE Kurucu Başkanı

11:30 – 11:45

Kahvearası

11:45 – 12:30

Üçüncü Oturum

Müzakerelerde Neden Başarısız Olunur?
Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu – Başkent Üniversitesi

12:30 – 13:00

Dördüncü Oturum

Markalaşma ve Müzakere
Prof. Dr. Musa Pınar – Valparaiso Universitesi, ATBDC Onur Üyesi

13:00 – 14:00

Öğle Yemeği

14:00 – 14:30

Beşinci Oturum

Aile içi Müzakere
Hülya Sevindir – Kişisel Gelişim Danışmanı

14:30 – 15:00

Altıncı Oturum

Aile Şirketlerinde İlişki Yönetimi
Rıfat Nedim Kabakçı – Yatırımcı

15:00 – 15:30

Yedinci Oturum

KOBİ’lerin Kurumsallaşmasında Müzakerecilik
Fuat Böge – Kobiline Kurucusu ve Direktörü

15:30 – 15:45

Kahvearası

15:45 – 16:15

Sekizinci Oturum

Ticari Uyuşmazlık Çözümlerinin Sürdürülebilirliğinde Müzakere ve Arabuluculuk
Av. Arb. Ferda Paksoy

16:15 – 16:45

Dokuzuncu Oturum

Sürdürülebilir Kurumsal İlişkiler için Etik ve Müzakere
Dr. İnci Balcı – Muarrif Müfettişi

17:15 – 18:15

Workshop

18:15 – 18:30